Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1subject_keyword:Industrias alimentarias665.84%0.00
2dateIssued_keyword:2014534.69%0.00
3dateIssued_keyword:2015353.09%0.00
4dateIssued_keyword:2016353.09%0.00
5dateIssued_keyword:2017292.56%0.00
6author_keyword:Jordan Suarez, Oscar221.95%0.00
7author_keyword:Marca Inga, Moises221.95%0.00
8author_keyword:Tamara Tamariz, Stalein Jackson221.95%0.00
9author_keyword:Uribe Hernández, Yrene Cecilia221.95%0.00
10subject_keyword:Albúmina pasteurizada deshidratada221.95%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
1131100.00%0.07